กรุงเทพ

ประกันชั้น 1

GG Motor Gen X ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 35-45 ปี เท่านั้น

คุ้มครองอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งออกมาจากโรงงานรวมอยู่ในทุนประกันภัยไม่เกิน 20,000 บาท แถมกล้องติดหน้ารถฟรี

เบี้ย

เบี้ยรวม (ไม่รวม พ.ร.บ.) 18,200.00 ราคาพ.ร.บ. 645.21
เบี้ยรวม (รวม พ.ร.บ.) 18,845.21

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน 2,000,000 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /ครั้ง 10,000,000 ความเสียหายส่วนแรก

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง ตามทุนประกันภัย ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย คุ้มครองน้ำท่วม ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000 ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 250,000

หมายเหตุ

ประเภทรถยนต์ 110 ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่

ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 35-45 ปี เท่านั้น ( แต่่ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ) เอกสารประกอบการทำประกัน เช่น บัตรปชช และ รายการจดทะเบียน

DG Motor Gen X ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 35-45 ปี เท่านั้น

คุ้มครองอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งออกมาจากโรงงานรวมอยู่ในทุนประกันภัยไม่เกิน 20,000 บาท แถมกล้องติดหน้ารถฟรี

เบี้ย

เบี้ยรวม (ไม่รวม พ.ร.บ.) 19,600.00 ราคาพ.ร.บ. 645.21
เบี้ยรวม (รวม พ.ร.บ.) 20,245.21

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /คน 2,000,000 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย /ครั้ง 10,000,000 ความเสียหายส่วนแรก

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง ตามทุนประกันภัย ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ ไม่มี
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย คุ้มครองน้ำท่วม ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 200,000 ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 200,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 550,000

หมายเหตุ

ประเภทรถยนต์ 110 ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง

ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 35-45 ปี เท่านั้น ( แต่่ไม่ต้องระบุผู้ขับขี่ ) เอกสารประกอบการทำประกัน เช่น บัตรปชช และ รายการจดทะเบียน

Page 1 of 1 (2 items)
Prev
[1]
Next
All
ขึ้นข้างบน